Seeds, time travellers

  • Kunstwerken 2014
  • 22 Apr 2014
  • Dirk Hamblok

Tijdscapsule, tijdreizen, ruimtereizen, begin, oorsprong, eindigheid, oneindigheid.

Je kijkt naar een existentiële vraag die wordt gereflecteerd naar de toeschouwer: wat, waarom, hoe, waarheen, hoelang ?