via crusis

  • Kunstwerken 2014
  • 22 Jun 2014
  • Janien Bolleyn

De combinatie van de authentieke kruisweg van Theo De Groot  gemaakt in Maastricht anno 1961/6 met een installatie omtrent jeugdherinneringen van Tjerrie Verhellen en met de eigenzinnige tekenstijl van Jeanine Bolleyn in de zit van witte kerkstoelen biedt een vernieuwende blik op kerkelijke kunst. De samenwerking tussen Jeanine en Tjerrie kwam er door hun interesse in profane kunstvormen en de herwaardering van geschilderde of gebeeldhouwde kruiswegen in en buiten onze kerken.