Op zoek naar de Yin en Yang

  • Kunstwerken 2017
  • Jacques Dujardin

 Jacques Dujardin is als kunstenaar-imker actief met de problemen van onze biotoop en de honingbij in relatie met de mens, die niet onschuldig is aan haar uitsterving.