Berthem, geboortegrond van ‘t ors Beyaert. De legende…

  • Kunstwerken 2017
  • Mark Frederickx

Oude Bertemnaren kunnen het nog bevestigen. Hun gemeente was ooit het decor waar het Ros Beyaert, het fantastische paard uit de historie van de Vier Heemskinderen, geboren werd.
In een elftal houten tafereeltjes met bijgevoegde tekst komt de wandelaar stap voor stap meer te weten.
Verwijzingen naar de ouders van Beyaert en plaatsnamen in het landschap geven aan waar mogelijks de wieg van het ros heeft gestaan.