De pastorij van Bertem

  • Onderweg

In de 16de eeuw kreeg ook Bertem te kampen met godsdiensttwisten. De pastorij werd geplunderd en was onbewoonbaar. De pastoor moest het enkele jaren zonder eigen woning stellen. In 1631 werd er uiteindelijk een nieuwe pastorij opgetrokken in de Vossenstraat. Om het gebouw te beschermen werd er 10 jaar later een gracht omheen gegegraven. Het mocht niet baten, want in 1691 werd de schuur toch nog platgebrand door Franse troepen.
Na 140 jaar was het gebouw verouderd en uit de mode. De pastorij werd verbouwd. De werken waren voltooid in 1770 zoals de datum boven de deur getuigt. Het resultaat was een fraai Lodewijk XVI-gebouw. Dankzij de mooie tuin had de pastorij de allures van een landhuis waarbij de voor- en achtergevel op dezelfde evenwichtige wijze werd opgebouwd. Het is dan ook meer dan terecht dat het hele complex (met wagenhuis, poortgebouw, muur en gracht) sinds 1993 beschermd is. Bij dezelfde gelegenheid werden ook de pastorij en de tuin als dorpsgezicht geklasseerd.

Meer info op www.bertem.be