Koeheide

  • Onderweg

De Koeheide is een gebied op de grens van Bertem, Herent en Leuven met prachtige holle wegen, houtkanten, grote percelen permanent grasland en  kleine akkers. Het ligt gekneld tussen de Tervuurse Steenweg en de E343.  In het noorden sluit het gebied aan bij het Bertembos. In het westen loopt het over in het Bertembosveld.  Het  gebied vormt  de overgang van  het Brabants Leemplateau in het zuiden naar de Hagelandse Heuvelstreek in het noorden.  De Koeheide draagt dan ook de kenmerken van beide streken: het reliëf  wordt in grote mate bepaald door de Diestiaanformaties in de ondergrond die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de Hagelandse Heuvels, terwijl de bodems werden gevormd door  de lössafzettingen van latere datum.

Meer info vind je op www.koeheide.be